L'Institut: una prioritat per a Santa Coloma

VOLEM L'INSTITUT JA!!!

Amb aquesta reivindicació, l’actual Comissió de l’Institut de Santa Coloma reprèn i es fa seva una tasca iniciada per una primera Comissió creada l'any 2003 i que va treballar fins a dissoldre’s arran de la promesa de la llavors directora del Serveis Territorials d’Educació: l’Institut seria una realitat a Santa Coloma quan s’aconseguíssin les tres línies consolidades, i aquesta era una realitat escolar a la qual s’arribaria el curs 2011-2012.

L’actual Comissió de l’Institut inicia durant l’any 2007 les seves actuacions, conscient de les dimensions de la tasca que calia encarar, i conscient també que els avenços en matèria social mai no han estat gratuïts.

Fent una mica d’història recordarem que l’imparable creixement demogràfic que viu Santa Coloma des de l’any 1999 va fer necessari que, PROGRÉS, formació política que en aquells moments, i des de feia 10 anys, liderava el consistori, augmentés les places de preescolar amb la creació d’una nova llar d’infants -la Rojas Feliu -La Lluna-, facilités una nova construcció per a l’antiga escola de la Colònia Güell transformant-la en un centre de primària de dues línies, i impulsés la tercera escola de Santa Coloma -El Pla de les Vinyes-; actualment, la creixent demanda de places a preescolar i infantil, fa necessari preveure la construcció urgent de la nova Llar d'infants en el planejament de l'Entorn de la Colònia Güell per substituir la primera Llar d’infants municipal -Sol Solet- i preveure la construcció d’un quart centre d’educació infantil i primària en el futur.

Comptem al poble, doncs, amb una tradició consolidada i de qualitat pel que fa a l’oferta educativa de preescolar, infantil i primària. PROGRÉS entén que en aquests moments un centre públic de secundària esdevé una prioritat absoluta per a Santa. Coloma, així ho entenem i en això treballem.

Ho creiem perquè el volum de població adolescent del municipi mereix una continuïtat en la seva línia educativa que no interrompi bruscament el seu procés formatiu en moments tan delicats, i perquè l’oferta pública de qualitat és un dret inapel·lable a la nostra societat.

I en això treballem des que, a meitats del mes de desembre, assumim de nou la responsabilitat del govern municipal; des de l'actual govern endeguem una proposta de treball que inverteix tots els esforços en aconseguir aquest ja més que necessari centre públic d’Educació Secundària al municipi. Es tracta de recuperar i adequar un espai municipal al centre del poble com a Centre Cívic Municipal que, provisionalment, pogués ser cedit al Departament d’Educació fins el moment de la construcció definitiva de l'Institut.

Aquesta actuació comportaria poder avançar un parell d’anys l’inici de la secundària a Santa. Coloma, i la garantia de la construcció i la implementació de la formació secundària a la població, prevista per l’administració autonòmica per al curs 2012-2013, sempre i quan es produïssin les condicions necessàries, pel que fa a l’adequació dels terrenys per a la construcció del SES.

Santa Coloma no pot esperar tant ni tantes condicions; cal actuar amb la determinació que confereix la confiança en el projecte i la prioritat amb què l’hem endegat, i amb la fermesa que li atorga la seva absoluta necessitat.

Llegir més [+]

Per unes tarifes de transport més justes

El PSC vota en contra d'una moció per a demanar tarifes més justes i modificar la zona 2 a Santa Coloma

En el Ple Municipal del 23 de desembre es va aprovar una moció presentada per PROGRÉS dirigida a l’Entitat del Transport Metropolità (EMT) i a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), on es proposen tarifes planes en el sistema de preus del transport públic, per acabar amb la discriminació que pateixen els usuaris, especialment el jovent, de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb uns preus molt superiors als d’altres capitals catalanes, espanyoles i europees.

La moció també demana la revisió de l’actual sistema de zonificació, tenint en comte que fa 7 anys que va entrar en vigor; pensem que és moment de revisar-lo i ajustar el límit de les diverses zones a paràmetres més tècnics. Cal acabar amb la situació de discriminació que patim la ciutadania de Sta. Coloma respecte a la d’altres municipis del entorn metropolità (de Sta. Coloma de Cervelló a BCN = 2 zones, de Barcelona a les botigues de Sitges = 1 zona).

Aquesta moció va ser aprovada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU. El PSC hi va votar en contra amb arguments poc convincents i una bona dosi de partidisme, posant de relleu, una vegada més, que la política del grup municipal del PSC resta molt distant dels interessos de la ciutadania de Santa Coloma.

Llegir més [+]

La deixadesa dels parcs infantils: una qüestió menor?

Només cal sortir a passejar per comprovar que els parcs infantils es troben en una situació lamentable i, amb la nombrosa població infantil que tenim a Santa Coloma, penso que això no es pot permetre, no només pels perills immediats sinó també per l'agreujament diari de les seves condicions. El manteniment i la neteja són totalment insuficients i, tot plegat, fa que cada dia sigui més difícil estar-hi a gust i evitar que les criatures es facin mal.

Fa quatre mesos es va tancar el parc del Pi Tallat per la remodelació de la plaça. Això ha suposat la massificació actual del parc de la plaça de les Vinyes, fruit també, del deteriorament que pateixen, des de fa mesos, altres parcs del municipi més pròxims a altres barris.

Uns exemples molt clars són: el parc infantil de Can Lluc –on trobem trencat part del mobiliari dels jocs i la seva utilització és un perill; el parc del cementeri –molt utilitzat per la seva proximitat al CEIP Pla de les Vinyes i on des de fa més de sis mesos els bancs estan trinxats; el parc del Camet a la Colònia Güell –on la brutícia és més que preocupant: caques dels gossos, deixalles, etc. I podríem continuar..., però el que volem remarcar és que, malgrat les queixes del veïnat i les nostres pròpies denúncies en els plens, l'equip de govern no fa res per solucionar-ho. Potser consideren que els parcs infantils són una qüestió menor?

Llegir més [+]

A Santa Coloma necessitem l'Institut

Els últims set anys s´havia fet un treball persistent i un gran esforç per donar resposta a l'augment de població en edat escolar. Els resultats immediats s'han plasmat en un important creixement dels equipaments escolars (construcció de la llar d'infants Rojas Feliu i la seva posterior ampliació i la construcció de dues escoles de primària amb dues línies: una a la Colònia Güell i l'altra a El Pla de les Vinyes). Però per a resoldre les necessitats d'equipaments escolars a Santa Coloma manca un impuls per aconseguir l'Institut de Secundària.

Aquest equipament és primordial per continuar al poble els estudis d'ensenyament obligatori de la població escolar. Hem de ser conscients del que significa per als nostres joves el fet d'haver de desplaçar-se quan acaben la primària a altres poblacions, i com això afecta a l'ambient juvenil, a la cohesió social i a la vida del poble.

Aquesta és una de les principals preocupacions de les famílies que trien l'opció de l'ensenyament públic. El fet de no ofertar places escolars al mateix poble comporta que moltes famílies optin per la privada, ja que els desplaçaments, la pèrdua de l'ambient i el control social que hi ha a la primària es difumina a la secundària i s'acaba rel•legant l'ensenyament públic apareixent com a subsidiari de la privada. Aquesta ha estat l'argumentació exposada reiteradament a l'exigir a la Generalitat la construcció de l’ IES al municipi.

La Generalitat, que ja el té en planificació des de que el va sol·licitar l'Ajuntament l'any 2002, sempre ha mantingut criteris demogràfics i de disposició de terrenys. Per construir un IES calen tres línies senceres de primària (90 alumnes), però alhora la direcció territorial ens havia manifestat que estaria disposada a contemplar una mesura excepcional: una SES (Secció d’Ensenyament Secundari) dependent de la Direcció de l'institut de referència –en el nostre cas del Rafael Casanovas– a partir de l'existència de 60 alumnes a 1r d’ ESO.

L'any 2004, en converses entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació, es contemplava la possibilitat d'iniciar la construcció d'un SES el 2008/09, prèvia cessió dels terrenys per a la seva ubicació.

Avui, tot i que els terrenys estan cedits, el Departament d'Educació planteja un horitzó més llunyà. Aquest canvi ens dóna, raons i energia per a continuar col·laborant en totes les gestions i mobilitzacions oportunes perquè entre les prioritats polítiques torni a prioritzar-se l'IES. No considerem acceptable 4 o 5 any s d'espera i anar veient la marxa dels nostres joves estudiants. Hi ha exemples en què amb menys alumnes han aconseguit un SES!

A iniciativa de les AMPAs s'ha creat una comissió proinstitut, de la qual també formem part els grups polítics municipals, amb l'objectiu d'impulsar la consecució d'un IES a Santa Coloma i avançar els terminis per a la seva construcció. Per la nostra banda recolzarem totes les iniciatives que vagin en aquesta direcció.

Llegir més [+]

El govern municipal PSC-ERC es preocupa de la seguretat dels Camins Escolars?

En el darrer Ple d'abril, el Grup Municipal de PROGRÉS vam denunciar l'obstacle i perill que suposa l'armari elèctric d'obra provisional al mig de la vorera a l'Av. Baix Llobregat --veure la fotografia adjunta. Aquesta situació de perill s'agreuja cada dia i requereix una solució immediata, més si tenim present que aquesta vorera està situada en el Camí Escolar que diàriament utilitzen nens i nenes que van a peu al CEIP Colònia Güell.

Vam demanar explicacions a la regidora de Via Pública, Sra. Marta Martínez (PSC), del perquè encara no s'havia tret aquest obstacle, quan l'obra ja fe temps que ha finalitzat i perquè, si no s'havia tret, no es protegia ni senyalitzava?. La resposta de la Sra. Martínez va ser que ja ho tenien en compte i que hi estaven treballant. El que no sabem és per quina data ho tenen previst i com poden ser tant feliços de, veient el perill, no actuar ràpidament i esperar, potser fins que potser alguna persona s'hi faci mal o algun escolar tingui un accident.

En fi, deu ser que per al govern PSC-ERC l'estat dels Camins Escolars és un tema menor, ja que aquest no és l'únic cas de deixadesa: les baranes de seguretat del Camí Escolar a la Via Cornisa van trigar 5 mesos en reparar-les per a garantir-ne la seguretat, després que PROGRÉS ho denunciés en dos plens municipals.

Llegir més [+]

Un altre canvi a pitjor: ara la solidaritat

El govern PSC/ERC retalla un 33% les partides destinades a la cooperació i la solidaritat


En el Ple Municipal de desembre l’equip de govern municipal va aprovar una modificació pressupostària que afecte una de les partides de cooperació, la que es destina a les activitats pel 3er món, eliminant així 5.365€ d’una partida que, inicialment era de 6.500€ (82% d’aquesta partida).

PROGRÉS va votar en contra d’aquesta modificació per considerar que les aportacions que es destinen en els pressupostos a la cooperació i a la solidaritat estan molt ajustades, i perquè representen un dels valors importants del nostre ideari. Tanmateix, vam exposar la nostra preocupació per la nul·la iniciativa de l’actual govern en aquesta àrea: les úniques activitats fetes el 20007 van ser abans de les eleccions municipals (Setmana de la Solidaritat i activitats de sensibilització a la Festa de la Cirera).

D’altra banda, el regidor de solidaritat (ara del PSC) va justificar la retallada i la manca d’iniciatives explicant que en no disposar de personal tècnic de cooperació no sabíem què s’havia de fer! Des de quan són els equips tècnics els que han de marcar les directrius polítiques? Quin és el paper del regidor responsable d’una àrea en un Ajuntament? Allò més incongruent, però, és que aquest mateix regidor (llavors d’ERC) quan estava a l’oposició no arribava al 0,7%, Ara li toca gestionar aquesta regidoria i no sap què fer i on destinar el pressupost.

Totes i tots recordarem els seus eslògans propagandístics en les passades eleccions: “noves idees per [a] Santa Coloma” pregonava el PSC, però el que veiem és que d’idees poques, ni noves ni velles. Quan tenen una responsabilitat de govern no saben què fer i han d’esperar que els tècnics els diguin allò que cal fer. És clar que això també és resultat de l’utilíssim "Vota útil" que resava ERC. Ben mirat, tampoc és tant sorprenent ja que en els seus programes electorals no dedicaven ni una trista línia al tema de la solidaritat.

Llegir més [+]

Ha començat el curs amb els deures sense fer

Retards sense justificació en l'inici de les obres a
l'Escola d'El Pla de les Vinyes

La construcció de la segona fase de l'Escola d'El Pla de les Vinyes començà amb gairebé tres mesos de retard respecte la data prevista: el 16 de juliol. Aquesta data la van fixar la Generalitat (GISA), la constructora (Perez Villora) i el redactor del projecte el mes de març, al presentar el projecte definitiu a l'Ajuntament.

La constructora es va comprometre, en el seu moment i a petició del govern de PROGRÉS, a iniciar l'obra per la construcció de les aules d'Educació Infantil. Si s'hagués fet així se n'hauria disposat el gener de 2008 evitant els problemes d'espai més enllà del primer trimestre escolar.

D'aquest compromís i de les dates d'inici de les obres n'estava assabentada la comunitat educativa: s'havia explicat al Consell Escolar de Centre, al Consell Escolar Municipal i a les famílies en la Jornada de Portes Obertes de l'Escola.

Lamentablement no ha estat així, les obres no han començat ni el juliol ni el setembre. Aquest retard ha creat malestar i confusió a les famílies, per les conseqüències negatives per a l'alumnat derivades del retard en la finalització de les obres (manca d'espai a les aules i als patis, soroll, etc.).

El nou govern municipal s'ha adormit, i no ha estat a l'alçada per a resoldre amb eficiència un tema de primera línia com és un equipament escolar.

No tot és inexperiència, també falta empenta. Haurien d'haver fet un seguiment a la Generalitat per a garantir que les obres comencessin en la data prevista (i no hi ha excusa de competències: tant a l'Ajuntament com a la Generalitat Educació estan en mans del PSC) i calia aprofitar les vacances escolars per avançar en l'edificació pesada, com es va fer l'any passat al construir la primera fase d’aquesta Escola.

Les diferències i les sensibilitats en la forma de governar són clares.

No calen discursos ni falses proteccions per explicar l’evident: moltes famílies recorden que el curs passat la Generalitat no preveia obrir l'Escola d'El Pla de les Vinyes fins el gener de 2007. L'exigència i el seguiment dels equips tècnics i el govern de PROGRÉS va permetre iniciar el curs el 12 de setembre, data en la qual hi havia el compromís amb les famílies.

Al Grup Municipal de PROGRÉS no ens hem quedat de braços creuats. Al Ple Municipal de Juliol vam demanar explicacions pel retard i les mesures de seguretat previstes. Ens van respondre que havien telefonat a Serveis Territorials d'Educació, que les obres començarien entre setembre i octubre i que es preveia que acabessin el març vinent. PROGRÉS continuarà fent un seguiment acurat d'aquest projecte.

Llegir més [+]